Договір публічної оферти

1.Загальні положення

1.1. Ця пропозиція є офіційною пропозицією "hunter.org.ua", надалі - "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, надалі - "Договір", і розміщує Публічну пропозицію на офіційному інтернет-сайті Продавця "https://hunter.org.ua" (надалі - "Інтернет-сайт").

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцепту) на укладання електронного договору купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення за умовами цього Договору, в строки і за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.

2.Поняття та визначення

2.1. У цій пропозиції, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступні значення:

 • "товар" - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
 • "Інтернет-магазин" - згідно з Законом України "про електронну комерцію", засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • "Продавець" - компанія, що реалізовує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • "Покупець" - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • "Замовлення" - вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення та здійсненні оплати.

3.Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

 • добровільний вибіром Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

4.Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. У разі відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або електронній пошті).

4.4. У разі відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, скасувати замовлення.

5.Порядок оплати замовлення

Оплата готівкою при отриманні

5.1. Оплата здійснюється при отриманні товару в відділенні транспортної компанії за готівковий розрахунок у гривнях.

5.2. У разі непоступлення грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право скасувати замовлення.

Передоплата на картку

5.3. Оплата здійснюється шляхом перерахування на картковий рахунок у гривнях.

5.4. У разі непоступлення грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право скасувати замовлення.

Оплата карткою Visa/MasterCard

5.7. Оплата здійснюється через онлайн-оплату на сайті Продавця.

5.8. У разі непоступлення грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право скасувати замовлення.

6.Умови доставки

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і відбувається видача замовлень.

6.2. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється кур'єрською доставкою за адресою покупця.

6.3. Самовивіз з пункту видачі замовлень.

7.Права і обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг згідно цього договору у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати замовлення згідно умов цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати виконання умов цього Договору від Продавця.

8.Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • незначне несумісність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну передачу кольору моніторами персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза його контролем;
 • незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувало інше особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моралі.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9.Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://hunter.org.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації. При цьому, здійснюючи акцепт (оформлення замовлення та подальшу оплату товару), Покупець надає Продавцеві свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні Закону України "Про захист персональних даних".

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, надсилання повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення розрахунків тощо.

10.Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару з врахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

11.Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що надіслала пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору і у випадках, передбачених чинним законодавством України.